Regulamin
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Knurowie

Regulamin
poddawany jest korekcji i uzupełnieniom.
Wkrótce zostanie opublikowana nowa wersja.


POPRZEDNIA WERSJA